Styrelse och Årsmöte

 Styrelsen  2024

Ordförande

Stina

Odsvik

tel.

0705-152401

Vice ordförande

Britt

Börjesson

tel.

0704-109387

Sekreterare

Ingela

Adolfsson

tel.

0706-114033

Vice sekreterare

Mona

Åkesson

tel.

0739-750344

Kassör

Ann-Christin

Caruso

tel.

0706-545142


Suppleant

Eva

Stenberg

tel.

0705-248817

Suppleant

Karin

Johansson

tel.

0723-508561

Arkivarie 

Ingela

Adolfsson

tel.

0706-114033


Valberedare 

Elsy

Norén

tel.

0705-912158

Valberedare 

Britt

Karlsson

tel.

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Redigering av STADGAR 2024