Vår Historia

Vår Historia


Gamla Majtösers Förening grundades år 1952


Gamla Majtöser är en förening för töser som är födda, uppvuxna i Majorna eller har ett stort intresse av vår förening.


Gamla Majtösers förening bildades år 1952. De träffades en gång i månaden och lyssnade på musik, fikade och umgicks precis som vi gör än i dag.


De höll till i olika lokaler som bland annat låg på Karl Johansgatan. År 1975 fick de dessutom tillgång till en lägenhet (ett rum och kök) nere vid Klippan. Huset byggdes 1856 som bostad åt arbetarna vid Carnegiebruk. Där höll föreningen till, tills de år 1992 fick överta och förvalta Hjortbergska Huset i Gathenhielmska Kulturreservatet. Många av de möbler som fanns i lägenheten och som var skänkta av medlemmarna har tagits med till Pölgatan. Vi har mycket att tacka alla dessa kreativa Majtöser som banade väg för oss.


Hjortbergska huset är byggt på 1700- och 1800 talet. På 1700 talet fanns det stora rummet, hallen och det lilla köket. Entrén var på gaveln. Man kan se detta på gångjärnen till vårt lilla rum. Dessa är från 1700 talet. Ytterdörren finns bevarad. Beslagen (pepparkaksbeslag) visar att dörren är från 1700 talet. Det finns ett litet fönster i köket där tidigare ytterväggen var belägen.


Timmermannen Sven Jonsson Hjortberg var vid 31 års ålder tillfälligt inneboende i Klämman. Han köpte ett av husen som utgjorde en del av tomtarealen Stora Klämman, grannfastigheten. Han byggde ut fastigheten med ytterligare ett rum och huset fick därefter namnet Hjortbergska huset. År 1937 såldes fastigheten till Göteborgs stad.


Gathenhielmska kulturreservatet bildades år 1933 efter en hård strid mellan kommunen som ville riva hela området och bygga nytt och de som ville bevara den gamla bebyggelsen. Tack vare dessa eldsjälar har vi i dag en tidstrogen arbetarbostadsmiljö, som förr utgjordes av en hård och slitsam tillvaro men som idag kan betraktas som en idyll mitt i storstaden!


 

     

Systrarna Hilma & Hilda Hjortberg