Styrelse-Verksamhetsberättelse

 Styrelsen  2023

Ordförande

Mona

Åkesson

tel.

0739-750344

Vice ordförande

Britt

Börjesson

tel.

0704-109387

Sekreterare

Stina

Odsvik

tel.

0705-152401

Vice sekreterare

Ingela

Adolfsson

tel.

0706-114033

Kassör

Ann-Christin

Caruso

tel.

0706-545142


Suppleant

Berit

Kindmark

tel.

0702-691772

Suppleant

Eva

Stenberg

tel.

0705-248817

Suppleant

Karin

Johansson

tel.

0723-508561

Arkivarie 

Ingela

Adolfsson

tel.

0706-114033


Valberedare 

Elsy

Norén

tel.

0705-912158

Valberedare 

Lena

Boström

tel.

Verksamhetsberättelse